Ekici Sümmani

Ekici Sümmani, Dr., born in 1963 Elbistan (Turkey). Graduated 1993 from Gazi University School of Physical Education and Sport. Completed master program at Institute for Health Sciences in1997 and doctoral program in 2002 in Gazi University. His special areas are recreation, sport law, Mounting and Natural Sports.

Publications:

  • ACIKÖZ H.M., EKICI S.,ÇOLAKOĞLU T.: Bir Eylem Türü olarak Sporun Eylem Felsefesi Çerçevesinde Sorgulanimi ve Sporun Müesseselestirilmesi Sürecinde Yönetim Olgusunun Açilimi , Türkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, Cilt 3, Sayi 3, 3 Kasim 2000, Ankara.
  • EKICI S., YENEL F.:Yükseköğretim Gençliğinin Boş zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları ve Turizme Katılımları Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2002, Ankara.
  • EKICI.S., ÇOLAKOGLU. T.: “Farklı Yaş Grubu Gençlerin G.S.G.M. Gençlik Kamplarından Yararlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ağustos 2005-2 Ankara.
  • TEKIN. A, EKICI. S. ÇOLAKOGLU. T.: Engelli Çocuklarda Bütünleşme: Kamp ve Kamp Personelinin Önemi.” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, yaz 2005 c.4 s.13 (59–70).
  • Ali TEKIN Sümmani EKICI:Antique Sports Places in Anatolia. Journal of sport & tourisim, volume 10, number 03, pages 175–186, Taylor&Francis group, 2005.
  • EKICI S. IREZ S.G. ZORBA E.: Oryantiring Hakemlerinin spor yapma alışkanlıkları ve yaşam düzeyleri tarzları üzerine bir araştırma, Gazi Üniversitesi sağlık kültür ve spor dairesi Doğa Sporları ve arama Kurtarma Merkezi (GÜDAK) 21–22 mayıs 2003 Gençlik ve Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu ANKARA.
  • EKICI, S., ZORBA.E, SAYGIN.Ö., BABAYIGIT,I., ACET, K.S., (2005), Investigate The Effects Of 8 Weeks Physical Activity Programs On Some Physical Fitness Parameters Of 65-85 Ages Who Living In Residant Care Facilities. Sport Habits And Health In Elderly, 46th Ichper. SD Anniversay World Congress Poster Presantation, November 9–13, 2005, Istanbul, Turkey, pp.330–332 (Full Text).
  • ZORBA.E., BABAYIGIT I., EKICI,S., MOLLAOGULLARI, H, TEKIN.A., (2005): The Investigation Of Sport Habits And Health In Elderly, 46th Ichper. SD Anniversay World Congress Oral Presentation, November 9–13, 2005, Istanbul, Turkey, pp.197–199 (Full Text).
  • BABAYIGIT IREZ G., EKICI S., ÇAGLAV F., SAYGIN Ö., KORKUSUZ F.: The Effect of 8 Weeks Pilates Exercise on Balance and Flexibility in 40–65 Ages Women. 46th Ichper SD Anniversary World Congress Poster Presentations, p.381–382, November 9–13, 2005, Istanbul, Turkey.

Email: ekicis@mu.edu.tr

Bibliographie | Bibliography | Bibliographie
INST-Homepage

TRANS

Comparison for Foreigns and Natives According to the Recreational Activity in Touristic Places (17.Nr.)

Adresse (URL): http://www.inst.at/trans/bio/ekici_suemmani   2010-09-08
© INST  2005   Webmeister: Gerald Mach